Delprøve 2

Delprøve 2 i kapitlet Statistik og regressionsanalyse består af opgaverne 4.D2.1 - 4.D2.5. Du finder vores løsninger her: