2.D2.13 - 2.D2.19

2.D2.13

a)

Løs ligningen f '(x) = 0.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

b)

Bestem monotoniforholdene for f. Bestem maksimum for f.

Få hjælp til at bestemme monotoniforholdene i vejledningen Bestem monotoniforholdene.

Du kan bestemme maksimum med metoden beskrevet i vejledningen Bestem ekstremum eller ekstremumssted.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

2.D2.14

a)

Bestem førstekoordinaten til det punkt på grafen for f, hvor tangentens
hældningskoefficient er -0,5.

Få hjælp til at bestemme punktets førstekoordinat i vejledningen Bestem røringspunkt eller ligning for en tangent ud fra hældning.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

2.D2.15

a)

Løs ligningen f '(x) = 0, og bestem de lokale ekstrema.

Du kan få hjælp til at løse ligningen og bestemme de lokale ekstrema i vejledningen Bestem ekstremum eller ekstremumssted.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

b)

Bestem en ligning for tangenten til grafen for f i punktet (4,f(4)).

Få hjælp til at bestemme en ligning i vejledningen Bestem en ligning for en tangent.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

c)

Bestem førstekoordinaten til røringspunktet for hver af disse to tangenter.

Få hjælp til at bestemme førstekoordinaterne i vejledningen Bestem røringspunkt eller ligning for en tangent ud fra hældning.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

2.D2.16

a)

Bestem f(-2) og f '(-2), og gør rede for, hvad disse tal fortæller om grafen.

Få hjælp til at bestemme funktionsværdier i vejledningen Bestem en funktionsværdi eller værdien af en variabel.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

b)

Bestem funktionens monotoniforhold ved hjælp af f '(x).

Du kan bestemme monotoniforholdene med metoden beskrevet her: Bestem monotoniforholdene.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

2.D2.17

a)

Bestem en ligning for tangenten l.

Få hjælp til at bestemme en ligning i vejledningen Bestem en ligning for en tangent.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

b)

Bestem førstekoordinaten til røringspunktet for denne tangent.

Få hjælp til at bestemme førstekoordinaten i vejledningen Bestem røringspunkt eller ligning for en tangent ud fra hældning.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

2.D2.18

a)

Bestem koncentrationen af BAM i grundvandsprøven efter 48 timer, og vurdér, om grundvandet i prøven må drikkes efter de 48 timer.

Du kan bestemme koncentrationen af BAM med metoden beskrevet her: Bestem en funktionsværdi eller værdien af en variabel.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

b)

Bestem f '(10), og forklar betydningen af dette tal.

Få hjælp til at bestemme f '(10) og forklare betydningen af tallet i vejledningen Bestem og forklar betydningen af en differentialkvotient.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

2.D2.19

a)

Hvor mange Facebook-brugere var der i 2011 ifølge modellen?

Få hjælp til at bestemme antallet af Facebook-brugere i vejledningen Bestem en funktionsværdi eller værdien af en variabel.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

b)

Med hvilken hastighed voksede antallet af Facebook-brugere i 2011 ifølge modellen?

Få hjælp til at bestemme hastigheden i vejledningen Bestem og forklar betydningen af en differentialkvotient.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

c)

Tegn grafen, og gør rede for, hvad tallet 1206 fortæller om udviklingen i antallet af Facebook-brugere.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du tegner grafen for f i dit CAS-værktøj, så anbefaler vi, at du læser vejledningen Tegn grafen for en funktion.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind