Kombinatorik, sandsynlighedsregning, test og konfidensinterval

Kapitlet Kombinatorik, sandsynlighedsregning, test og konfidensinterval indeholder delprøve 1-opgaver og delprøve 2-opgaver: