3.D2.1 - 3.D2.8

3.D2.1

a)

Bestem ved beregning afstanden fra punktet P til linjen l.

Få hjælp til at bestemme afstanden i vejledningen Bestem afstand fra punkt til linje.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

b)

Bestem en ligning for den linje m, der går gennem P og som er vinkelret på l.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

c)

Bestem hældningsvinklen for linjen m.

Få hjælp til at bestemme hældningsvinklen i vejledningen Bestem vinkel mellem linje og førsteaksen.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

3.D2.2

a)

Tegn C1 og l i samme koordinatsystem.

Få hjælp til at tegne cirklen i vejledningen Tegn en cirkel.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

b)

Bestem ved hjælp af tegningen koordinatsættet til hvert af skæringspunkterne
mellem C1 og l.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

c)

Gør rede for, at linjen l er tangent til cirklen C2.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

3.D2.3

a)

Beregn den spidse vinkel mellem l og m.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

b)

Bestem en ligning for cirklen.

Du kan bestemme cirklens radius med metoden beskrevet i vejledningen Bestem afstand fra punkt til linje.

Derefter kan du få hjælp til at bestemme cirklens ligning i vejledningen Bestem en ligning for en cirkel.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

3.D2.4

a)

Bestem en ligning for l.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

3.D2.5

a)

Bestem længden af højden hb i trekant ABC.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

3.D2.6

a)

Bestem koordinatsættet for punktet B.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

b)

Bestem koordinatsættet for punktet C.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

3.D2.7

a)

Tegn i samme koordinatsystem den rette linje l, der går gennem punkterne A og B, og cirklen med centrum i punktet C og radius 5.

Få hjælp til at bestemme en ligning for cirklen i vejledningen Bestem en ligning for en cirkel.

Derefter kan du få hjælp til at tegne cirklen i vejledningen Tegn en cirkel.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

b)

Bestem den korteste afstand fra linjen l til cirklen. 

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

3.D2.8

a)

Løs ligningen -x2 + 4x - 7 = -4x + 3.

Få hjælp til at løse ligningen i vejledningen Løs en ligning.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

b)

Tegn parablen og linjen i det samme koordinatsystem.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

c)

Giv en grafisk fortolkning af ligningen i a) og dens løsninger.

Løsning
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind