6.D2.1 - 6.D2.8

6.D2.1

a)

Benyt figuren til at gøre rede for, at der gælder ligningen

\frac{4x+2}{3} = \frac{2}{x}.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

b)

Gør rede for, at ligningen i a) kan omskrives til andengradsligningen 2x2 + x - 3 = 0.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

c)

Bestem længden af siden AC.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

6.D2.2

a)

Gør rede for, at afstanden mellem punkterne A og P er givet ved

|AP| = \sqrt{(6 - x)^2 + (3-x^2)^2}.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

b)

Bestem førstekoordinaten til A, så |AP| bliver mindst mulig.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

6.D2.3

a)

Bestem tallene a, b og c ved regression.

Få hjælp til at bestemme a, b og c i vejledningen Opgaver om andengradsregression.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

b)

Bestem f'(10) , og gør rede for, hvad dette tal fortæller om ændringen af højden over jorden for Apollo-11 raketten.

Få hjælp til at bestemme f '(10) og forklare tallets betydning i vejledningen Bestem og forklar betydningen af en differentialkvotient.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

6.D2.4

a)

Tegn i et tegneprogram de tre punkter, når P har koordinaterne (3,3), og bestem den samlede afstand |AP| + |BP|.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

b)

Vis, at den samlede afstand |AP| + |BP| kan beskrives ved funktionen

f(x) = \sqrt{(x-1)^2 + (x-5)^2} + \sqrt{(x-6)^2 +(x-4)^2}

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

c)

Bestem x, så den samlede afstand |AP| + |BP| bliver mindst mulig.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

6.D2.5

a)

Hvor mange procent af familierne havde en stationær computer i 2016 ifølge
modellen?

Du kan bestemme, hvor mange procent af familierne, der havde en stationær computer, med metoden beskrevet i vejledningen Bestem en funktionsværdi eller værdien af en variabel.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

b)

Hvad er sandsynligheden for, at ingen af dem havde en stationær computer?

Få hjælp til at bestemme sandsynligheden i vejledningen Bestem sandsynlighed.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

6.D2.6

a)

Gør rede for, at den samlede længde af wiren fra P til R via Q er givet ved

f(x) = \sqrt{5^2 + x^2} + \sqrt{8^2 + (10-x)^2}, hvor 0 < x 10.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

b)

Bestem x, så den samlede længde af wiren er mindst mulig.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

6.D2.7

a)

Tegn grafen for funktionen for 0 ≤ x ≤ 20.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du tegner grafen for f i dit CAS-værktøj, så anbefaler vi, at du læser vejledningen Tegn grafen for en funktion.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

b)

Hvor mange dage efter epidemiens start er 10% af indbyggerne forkølede?

Du kan bestemme, hvornår 10% af indbyggerne er forkølede, med metoden beskrevet i vejledningen Bestem en funktionsværdi eller værdien af en variabel.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

c)

Bestem sandsynligheden for, at netop 2 af de 12 personer er forkølede.

Få hjælp til at bestemme sandsynligheden i vejledningen Bestem sandsynlighed.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

6.D2.8

a)

Gør rede for, at arealet A(x) af løbegården som funktion af x (målt i meter) kan bestemmes ved A(x) = x · (11 - x), hvor 0 < x < 10.

Få hjælp til at bestemme arealet af løbegården i vejledningen Bestem omkreds, areal eller volumen af en figur.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

b)

Bestem x, så arealet af løbegården bliver størst muligt.

Få hjælp til at bestemme x, så arealet bliver størst muligt, i vejledningen Opgaver om optimering af figurer.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind