Delprøve 1

Delprøve 1 i kapitlet Statistik og regressionsanalyse består af opgaverne 4.D1.1 - 4.D1.2. Du finder vores løsninger her: