Delprøve 1

Delprøve 1 i kapitlet Broer består af opgaverne 6.D1.1 - 6.D1.2. Du finder vores løsninger her: