Bestem ekstremum eller ekstremumssted

Her gennemgår vi, hvordan du kan bestemme en funktions ekstremum (minimum/maksimum) og ekstremumssted (minimums-/maksimumssted).

...

Eksempler på opgaveformuleringer

  • Benyt modellen til at bestemme det tidspunkt, hvor længden af dagen i det sydlige Alaska er størst.
  • Bestem minimum for f.
  • Bestem det tidspunkt, hvor bestanden er mindst.

Opgaver af denne type kan typisk genkendes på ord, der beskriver en form for ekstrem, fx størst, maksimal, maksimumsværdi, maksimum, mindst, minimal, minimumsværdi eller minimum.

Vejledningen kan også bruges til at løse opgaver om optimering.

...

Funktionens definitionsmængde er åben eller halvåben

Du kan bruge den metode, der er beskrevet herunder, hvis funktionen er defineret på et åbent eller halvåbent interval, dvs. hvis definitionsmængden er på formen ]a;b[, ]a;b] eller [a;b[.

Metode

1. Identificér funktionen og aflæs hvilket ekstrema, du skal bestemme

Som det første skal du identificere forskriften for den funktion, hvis minimum/maksimum, du skal bestemme.

Aflæs derefter ud af opgaveformuleringen, om du skal bestemme funktionens minimum/maksimum eller minimums-/maksimumssted (dvs. den x-værdi, der hører til funktionens m…

...

Opgaver, du kan øve dig på

Du kan finde opgaver, som du kan øve dig på, i Vejledende Enkeltopgaver STX A, STX B og HF B. Selv om du ikke går på STX eller HF, så kan du godt bruge opgaverne til at øve dig.

Du kan finde opgaverne på emu.dk (STX og HF) og vores besvarelser her:

STX A
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

STX B
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

HF B
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind