Funktioner og Differentialregning

Kapitlet Funktioner og Differentialregning indeholder delprøve 1-opgaver og delprøve 2-opgaver: