Bog 8: De dårlige styreformer

​​​​​​​​​​​​​​Her får du hjælp til at forstå og analysere de vigtigste dele af bog 8 i Staten. På denne side finder du resumé, personer og ordforklaringer. På de næste sider går vi dybden med de emner, som bog 8 handler om.

Resumé af bog 8

Sokrates indleder med at opsummere, hvad han og Glaukon tidligere er blevet enige om: I den perfekte by skal kvinder og børn være fælles. Alle skal have uddannelse og deltage i byens opgaver, både i fredstid og i krig. Byen skal ledes af de bedste inden for filosofi og krigsførelse. Vagterne og lederne skal bo sammen og ikke have privat ejendom. De skal modtage en årlig løn, betalt af byens beboere.

Byen er altså et aristokrati, hvor de bedste folk styrer. (Aristokrati betyder simpelthen “Det bedste styre” på græsk). Glaukon slår også fast, at de var enige om, at byen var god. Ligesom en god mand har balance mellem begær, aggression og fornuft, så er byen også i perfekt balance mellem beboere, vagter og ledere.

Aristokratiets undergang

De tager nu fat på at diskutere fire andre samfundsformer og de mennesker, som samfundsformerne svarer til. Sokrates mener, at de øvrige samfundsformer kun opstår, fordi bedre samfundsformer går i stykker. Også den perfekte by med det aristokratiske styre vil før eller siden gå under.

So...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind