Græske udtryk og begreber i Staten

Her får du en ordliste over centrale græske udtryk og begreber, som kan være relevante at kende til, når du arbejder med Staten.

 

agathon: det gode

agathos: god til noget

anamnesis: sjælens genkaldelse af idéernes verden

andreia: mod

aporía: tvivl

arché: grundstof (princip bag naturen)

areté: dyd

 

dikaiosyne: retfærdighed

doxa: meninger

eidola: efterligninger ell. afbildninger

Elysion: de saliges øer (paradiset)

episteme: sand viden

eros: begær

filo: elske

fronesis: visdom

 

Hades: dødsriget

idéa/eidos: idé eller form

kalon: det smukke

logos: fornuft

mimesis: efterligning

mythós: fortælling

oikos: hjem/hus

 

paideia: uddannelse

panta rhei: alting flyder

phainómena: fænomener

physis: naturen

polis: bystat

politeia: statsforfatning (styreform). Politeia er den græske originaltitel på Staten.

psyché: sjælen

 

sofia: viden

sofrosyne: mådehold (besindighed)

thymos: aggression (vilje)...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind