Platons idélære og filosofi

Platons idélære

I Staten får vi en præsentation af Platons grundlæggende opfattelse af verden. Han ser den som delt i to, hvilket kaldes for dualisme. Den ene del af verden er det sted, vi sanser og bevæger os rundt i. Det kaldes også for fænomenernes verden. Her kan tingene forandre sig, bevæge sig, gå til grunde eller opstå.

Den anden del af verden kan vi umiddelbart kun tænke os til. Den kaldes for idéernes verden. Her findes evige og uforanderlige idéer, som er en slags byggetegninger eller grundformer for alle de ting, der findes i fænomenverdenen.

Tænk på dit tøj. Du har sikkert mange t-shirts, som har forskellige farver, stofkvalitet, design og størrelser. Nogle er godt slidte, andre er nye og pæne. Platon ville sige, at det er ideen om en t-shirt, der gør dem alle til t-shirts, uanset deres forskelle. Dine mange t-shirts er således afskygninger af ideen t-shirt.

Platon mener så lidt overraskende, at ideernes verden er mere virkelig end den synlige verden omkring os. Så dine mange t-shirts, og alt andet i vores synlige verden, er faktisk bare et slags sansebedrag. Vi oplever verden omkring os som virkelig, fordi vi ikke har erkendt sandheden.

Platon mener også, at fænomenerne participerer (deltager) i idéerne. Så alle dine individuelle t-shirts participerer i en evig og guddommelig idé om en t-shirt. Vi kan også kalde det for t-shirtens grundform

Den tidlige græske filosofi: præ-sokratikerne

Platons filosofi bygger oven på de filosoffer, der kom før ham. De tidligere filosoffer kaldes for præ-sokratikerne, altså filosofferne før Sokrates. Vi kender kun til deres tanker fra korte fragmenter, som er overleveret i andres værker, herunder i Platons dialoger.

Men vi ved, at de tidlige filosoffer interesserede sig for, hvordan man kunne forklare verden (physis) ud fra fornuften. Derfor gik de på jagt efter naturens bagvedliggende princip (arché). Dette førte til to modstridende synspunkter.

Filosoffen Heraklit mente, at verdens grundprincip måtte være forandringen. Heraklit observerede...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind