Undersøgelseskriterier

Her finder du en grundig gennemgang af de fire undersøgelseskriterier.

Vi bruger undersøgelseskriterierne til at vurdere kvaliteten af samfundsvidenskabelige undersøgelser. Der er fire undersøgelseskriterier: Gentagelighed, validitet, reliabilitet og generaliserbarhed. Kriterierne anvendes bredt indenfor samfundsvidenskaben og du vil i en samfundsvidenskabelig undersøgelse altid finde overvejelser om, hvorvidt den pågældende undersøgelse lever op til undersøgelseskriterierne. Når du laver din egen undersøgelse, så husk at gøre dig overvejelser om, hvorvidt din undersøgelse lever op til undersøgelseskriterierne. Disse overvejelser viser metodiske færdigheder. Rent praktisk kan du i en opgave skrive dine overvejelser i et metodeafsnit.

Validitet

At en undersøgelse er valid betyder, at der ikke er systematiske fejl – dvs. fejl der ikke er tilfældige – i ens undersøgelse. Overo...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind