Førsteordensreaktioner

For at kunne løse eksamensopgaver i reaktionsorden, skal du kende funktionsudtrykket for en førsteordensreaktion. Det ser vi nærmere på her.

Udledning af funktionsudtrykket for en førsteordensreaktion

Vi tager udgangspunkt i reaktionstypen, hvor der kun er én reaktant, som for eksempel:

A  →  B

Reaktionshastigheden for en reaktant, A, er defineret som:

v=-\frac{d[A]}{dt} 

Gennem forsøg kan vi få det empiriske udtryk for reaktionshastigheden (hastighedsudtrykket):

v=k\cdot[A]^{x}

Sætter vi definitionen og det empiriske udtryk lig hinanden, får vi en differentialligning:

-\frac{d[A]}{dt}=k\cdot[A]^{x}

Hvis reaktionsordenen er 1, er x = 1. Vi indsætter x = 1 i vores differentialligning:

 -\frac{d[A]}{dt}=k\cdot[A]^1

Som også kan skrives som:

-\frac{d[A]}{dt}=k\cdot[A]

Løser vi differentialligningen får vi:

[A]=b\cdot \ e^{-k\cdot t}

[A] er en funktion af tiden, så man burde egentlig skrive [A](t), men for at få det til at se lidt mere overskueligt...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind