Stofmængdekoncentration

Hvad er stofmængdekoncentration?

Stofmængdekoncentrationen bruges normalt til at beskrive, hvor koncentreret en opløsning er.

Stofmængdekoncentrationen af et stof A i en opløsning med volumen V, er defineret således:

\mathrm{c(A)}=\mathrm{\frac{n(A)}{V}}\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \mathrm{n(A)\ staar\ for\ stofmaengden\ af \ A} \                                

Som enhed for stofmængdekoncentration anvendes normalt M (udtales molær), eller alternativt mol/L

Eksempel: Salt opløst i vand

Som eksempel ser vi på en saltvandsopløsning. Vi vil gerne bestemme stofmængdekoncentrationen af NaCl i opløsningen. Vi siger, vi har fået oplyst, at stofmængden af NaCl i den vandige opløsning er 0,200 mol, og at opløsningens volumen er 0,100 L. Vi benytter denne formel:

\mathrm{c(NaCl)}=\mathrm{\frac{n(NaCl)}{V}} \

Vi indsætter tallene:

\mathrm{c(NaCl)}=\frac{0,200\ \mathrm{mol}}{0,100\ \mathrm{L}}=2,00\ \mathrm{M}

Stofmængdekoncentrationen af NaCl er altså 2,00 M.

Formlen skrives ofte simplere

Ofte f...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind