Rapporter

Reaktionshastighed er en vigtig disciplin i mange kemirapporter. Reaktionshastighed er obligatorisk på både B-niveau og A-niveau, og det er også et emne, der særdeles ofte inddrages i større skriftlige opgaver som SRP, SRO og SSO. 

På B-niveau er der normalt fokus på hvilke faktorer reaktionshastigheden afhænger af, det vil sige aktiveringsenergi, reaktanternes koncentrationer, temperaturen, overfladearealet og tilstedeværelsen af enten en katalysator eller en inhibitor.

På A-niveau er der normalt fokus på bestemmelse af reaktionsorden, bestemmelse af hastighedskonstanten og bestemmelse af aktiveringsenergien.

På de næste sider finder du hjælp til rapporter om reaktionshastighed. Siderne er under udarbejdelse, og der vil løbende blive tilføjet materiale.