Rapporter

Reaktionshastighed er en vigtig disciplin i mange kemirapporter. Reaktionshastighed er obligatorisk på både B-niveau og A-niveau, og det er også et emne, der særdeles ofte inddrages i større skriftlige opgaver som SRP, SRO og SSO. 

På B-niveau er der normalt fokus på hvilke faktorer reaktionshastigheden afhænger af, det vil sige aktiveringsenergi, reaktanternes koncentrationer, temperaturen, overfladearealet og tilstedeværelsen af enten en katalysator eller en inhibitor.

På A-niveau er der normalt fokus på bestemmelse af reaktionsorden, bestemmelse af hastighedskonstanten og bestemmelse af aktiveringsenergien.

Typiske rapporter er: