Noter

Her finder du vores noter om reaktionshastighed, alt efter om du har Kemi B eller Kemi A:

Her kan du se et uddrag fra noterne:

Hvordan kan man påvirke reaktionshastigheden? 

Man kan tjene store penge på enten at øge eller sænke reaktionshastigheden. Der findes grundlæggende 5 måder at påvirke reaktionshastigheden på:

  • Ved at ændre reaktanternes koncentrationer
  • Ved at ændre temperaturen
  • Ved at øge overfladearealet (kun relevant for heterogene reaktioner)
  • Ved at tilsætte en katalysator (katalyse)
  • Ved at tilsætte en inhibitor

Reaktanternes koncentrationer

Jo større koncentrationen af reaktanterne er, jo oftere vil reaktanterne støde ind i hinanden med tilstrækkelig energi til at overvinde energibarrieren. Dermed stiger reaktionshastigheden, når koncentrationen af reaktanterne øges.

Temperaturen

Jo højere temperatur, jo mere energi har reaktanterne, og jo nemmere har de ved at overvinde energibarrieren. Dermed stiger reaktionshastigheden, når temperaturen øges.

For reaktioner, der forløber relativt langsomt ved stuetemperatur, gælder følgende tommelfingerregel: Hver gang du hæver temperaturen med 10℃, fordobles reaktionshastigheden (cirka).

Overfladearealet (kun relevant for heterogene reaktioner)

Jo større overfladearealet af det faste stof er, jo mere sandsynligt er det, at der sker reaktion, og jo større er reaktionshastigheden.

En heterogen reaktion er kendetegnet ved, at der findes reaktanter i forskellige faser. Et eksempel på ..

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind