Overfladearealet (kun for heterogene reaktioner)

Jo større overfladeareal, jo højere reaktionshastighed

Overfladearealet er kun relevant for de såkaldt heterogene reaktioner. Kemiske reaktioner kan generelt deles op i to grupper: Homogene reaktioner og heterogene reaktioner. Eksempler på homogene reaktioner kunne være, hvis alle reaktanterne befinder sig i en vandig opløsning, eller hvis alle reaktanterne er gasser. I homogene reaktioner befinder alle reaktanterne sig i samme fase, som man siger.

I en heterogen reaktion, findes der reaktanter i forskellige faser. Det kunne for eksempel være, hvis magnesium på fast form, Mg(s), reagerer med syre i vandig opløsning, H+(aq):

Mg(s) + 2H+ → Mg2+(aq) + H2(g)

Reaktionen sker ved, at H+ fra den vandige opløsning støder ind i den faste m...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind