Hastighedskonstanten (k)

Hastighedskonstanten er en del af hastighedsudtrykket. Vi viser dig her, hvilke faktorer hastighedskonstanten afhænger af. Vi gennemgår i den forbindelse Arrhenius-ligningen og også Arrhenius-plottet.…

...

Hastighedskonstanten (k) afhænger af reaktionsforholdene

Vi betragter en reaktion, hvor to reaktanter, A og B, bliver til to produkter, C og D:

A  + B →  C + D

Hastighedsudtrykket for sådan en reaktion, vil normalt se således ud:

v=k\cdot[A]^{x}\cdot [B]^{y}

Vi kan se på udtrykket, at reaktionshastigheden, v,  afhænger af hastighedskonstanten, k,  og af koncentrationenen af reaktanterne. k dækker over det, som man kalder for reaktionsforholdene. Sagt på en anden måde, afhænger reaktionshastigheden altså af: 

  1. Koncentrationen af reaktanterne
  2. Reaktionsforholdene (som bestemmer hastighedskonstant…

...

Arrhenius-ligningen

Vi vil nu se en ligning, der beskriver, hvordan hastighedskonstanten, k, afhænger af reaktionsforholdene. Denne ligning kaldes for Arrhenius-ligningen:

 \large k=A\cdot\ e^{\frac{-E_a}{R\cdot T}}

A og R er konstanter. T er temperaturen målt i kelvin og Ea er aktiveringsenergien. Både T og Ea er variable. 

Vi har lært, at vi ved at ændre på reaktionsforholdene, også kan ændre på k.  Reaktionsforholdene afhænger af: 

  • temperaturen
  • tilstedeværelsen af en katalysator
  • tilstedeværelsen af en inhibitor

Vi kan tydeligt se på Arrhenius-ligningen, at k afhænger af temperaturen, da T indgår direkte i ligningen:

  \large k=A\cdot\ e^{\frac{-E_a}{R\cdot {\color{Blue} T}}}

Tilstedevær…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind