Bestemmelse af reaktionsorden med én reaktant

Strategi til bestemmelse af reaktionsorden 

Et klassisk spørgsmål til den skriftlige eksamen på Kemi A, handler om bestemmelse af reaktionsorden. Du har givet en reaktion, hvor reaktanten, A, omdannes til produktet, B:

A  →  B

Du har også fået et datasæt udleveret, der beskriver koncentrationen af reaktanten, A, til forskellige tider. Dette datasæt kan for eksempel se således ud:

t/s[A]/M00,2202000,1944000,1728000,13412000,10420000,064

I opgaven bliver du bedt om at bestemme reaktionsordenen med hensyn til reaktanten, A. Der vil altid være tale om enten en nulteordensreaktion, en førsteordensreaktion eller en andenordensreaktion. Du skal nu til lave en lineær regression for hver af de tre mulige reaktionsordener. Du skal plotte punkterne med tilhørende rette linjer for hver af de tre regressioner. Den rette linje, der passer bedst med punkterne, giver dig den rigtige reaktionsorden. Hver regression giver desuden en såkaldt R2-værdi. Du kan eventuelt supplere den visuelle vurdering af linjerne med en vurdering af R2-værdierne. Jo tættere R2-værdien er på 1, jo bedre.  

1) Undersøg om det er en nulteordensreaktion. Lav lineær regression på datasættet (t,[A]) 

Du skal først undersøge, om der er tale om en nulteordensreaktion. Det datasæt, du har fået udleveret, indeholder en række punkter med tiden, t, og koncentrationen, [A]. Du skal nu lave lineær regressi...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind