Reaktionshastighed for et produkt

Reaktionshastigheden for et produkt er defineret som tilvæksten i koncentrationen af produktet pr. tid.

Vi kan bestemme reaktionshastigheden på to måder:

  1. Den gennemsnitlige reaktionshastighed i et tidsrum (et interval)
  2. Reaktionshastigheden til et bestemt tidspunkt (i et punkt)

Den gennemsnitlige reaktionshastighed i et tidsrum

Som eksempel ser vi på reaktionen, hvor reaktanten, A, omdannes til produktet, B:

A  →  B

Du ser herunder en graf, der viser, hvordan koncentrationen af produktet, B, afhænger af tiden. Udad x-aksen har du tiden, t, målt i sekunder, og opad y-aksen har du [B] målt i molær (M):

Ved starttidspunktet (t=0) er der endnu ikke blevet dannet noget af produktet, B. Derfor er [B]=0, når t=0. Som tiden går, bliver der dannet mere og mere af B, og derfor stiger [B]. Vi prøver at indsætte to punkter, A og B:

Ved t=5 sekunder (punkt A) er [B]=0,082 M, og ved t=15 sekunder (punkt B) er [B]=0,159 M. Vi kan bestemme reaktionshastigheden fra t=5 til t=15 ved at lave en ret linje igennem de to punkter:...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind