A-niveau

I dette kapitel kan du få et overblik over mundtlig eksamen i Matematik på A-niveau. Vælg din uddannelse på listen herunder:

Mundtlig eksamen i Matematik A er en individuel prøve. Her får du et uddrag fra siden Individuel prøve:

Når du har lavet dine dispositioner, skal du øve dine oplæg. Du må gerne støtte dig til din disposition under eksamen, men du må ikke læse op fra den. Vi anbefaler, at du kan dine oplæg så godt, at du kan lægge dispositionerne fra dig og kun kigge i dem, hvis du bliver i tvivl om noget undervejs.

Her har vi samlet vores råd om at øve oplæg:

  • Tal højt, når du holder dine oplæg. Pointen er, at du vænner dig til at holde oplæggene, så det er ikke vigtigt, om du taler højt for dig selv eller har tilhørere - eller om eventuelle tilhørere forstår det, du fortæller om.
  • Læg din disposition fra dig og kig kun på den, hvis du går i stå.
  • Væn dig til at stå foran en tavle og at skifte mellem at tale til lærer og censor og at skrive på tavlen. Hvis du ikke har mulighed for at låne en tavle, når du øver dig, så kan du hænge et stort stykke papir op på en dør eller en opslagstavle, og bruge det som tavle.
  • Sørg for at have en nogenlunde orden på tavlen/papiret, så du har overblik over, hvad du har skrevet.
  • Øv dig sammen med en klassekammerat, hvis du har mulighed for det. Lyt til hinandens oplæg og giv hinanden gode råd om indholdet i dispositionerne og jeres oplæg (fx om I taler for hurtigt).
  • Sørg for at bruge fagsprog, når du holder dine oplæg, fx “Jeg trækker x fra 3x” i stedet for “Jeg minusser x og 3x”.

Når du har nogenlunde styr på dine dispositioner, så kan du begynde at tage tid på dem. Tilpas evt. dine dispositioner, så dit oplæg passer nogenlunde med tiden. Dine oplæg bliver formentlig kortere, når du begynder at øve dem, end de var i begyndelsen. Det er derfor en god idé at vente med at korte dispositionerne ned eller forlænge dem, til du kan dine oplæg rimelig godt.

Hvis du beskærer dine dispositioner, så husk at tjekke, at du...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind