Tre forskellige prøveformer

Mundtlig eksamen i Matematik er enten en individuel prøve, en gruppedelprøve og en individuel delprøve eller en projektprøve. Hvilken prøveform du skal op til, afhænger både af dit matematik-niveau (A, B eller C) og din uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF).

 STXHHXHTXHF
A-niveauIndividuel prøveIndividuel prøveIndividuel prøveIndividuel prøve
B-niveauGruppe- og individuel delprøveProjektprøveProjektprøveGruppe- og individuel delprøve
C-niveauGruppe- og individuel delprøveIndividuel prøve-Gruppe- og individuel delprøve