Fortælleteknik

Folkeviser fortæller typisk en dramatisk historie, der kredser om en form for konflikt. Rent fortælleteknisk bruger viserne en række virkemidler, som hver især gør, at den dramatiske fortælling træder tydeligt frem. Eksempelvis syrebadsteknik. 

På de følgende sider hjælper vi dig med at analysere fortælleteknik i folkeviser: