STX Matematik A 22. maj 2015 - Delprøven med hjælpemidler

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Matematik A
 • 12
 • 36
 • 4736
 • PDF

Vejledende besvarelse: STX Matematik A 22. maj 2015 - Delprøven med hjælpemidler

Dette er Studienets eksemplariske besvarelse af opgaverne med hjælpemidler fra eksamenssættet i Matematik A på STX, som blev stillet fredag den 22. maj 2015.

I denne besvarelse kan du se to forskellige eksempler på det samme eksamenssæt. Forskellen er hvilket CAS-værktøj, der er blevet brugt. I det ene eksempel er der brugt WordMat, og i det andet er der brugt Maple. Der er både brugt WordMat og Maple i eksempelbesvarelsen, så du kan vælge det CAS-værktøj, som du foretrækker.

Løsningerne til delprøven uden hjælpemidler kan du finde her STX Matematik A 22. maj 2015 - Delprøven uden hjælpemidler.

Indhold

Opgave 7:
a. Bestem afstanden fra punktet P til linjen l.
b. Bestem skæringspunktet mellem linjerne l og m.
Opgave 8:
a. Benyt tabellen til at bestemme konstanterne a og b.
b. Benyt modellen til at bestemme det år, hvor omsætningen af biografbilletter er 10000 mio. USD.
c. Benyt modellen til at bestemme den årlige gennemsnitlige vækstrate samt fordoblingstiden for omsætningen af biografbilletter.
Opgave 9:
a. Bestem en forskrift for f.
b. Bestem f(20), og bestem den procentvise ændring i f(x), når x vokser med 70%.
Opgave 10
a. Bestem koordinatsættet til hvert af disse skæringspunkter.
b. Bestem monotoniforholdene for f.
Opgave 11
a. Bestem vinkel A, og bestem omkredsen af trekant ABC.
b. Bestem længden af højden fra B.
Opgave 12
a. Afgør, om nulhypotesen kan forkastes på et 5% signifikansniveau.
b. Angiv teststørrelsen, og redegør for, hvilken af aldersgrupperne der giver det største bidrag til teststørrelsen.
Opgave 13
a. Benyt modellen til at bestemme den vinkel, som en af flødebollens sider danner med flødebollens bund.
b. Benyt modellen til at bestemme det samlede overfladeareal af flødebollen inklusiv bunden.
Opgave 14
a. Bestem arealet af M, når a=1,5.
b. Bestem a, så arealet af M er 0,4.
Opgave 15
a. Benyt den første model til at opstille en differentialligning, der beskriver udviklingen i antallet af smittede, og bestem hastigheden, hvormed antallet af smittede vokser til tidspunktet t=162.
b. Benyt den anden model til at bestemme hastigheden, hvormed antallet af smittede vokser til tidspunktet t=162, og sammenlign udviklingen i hastigheden, hvormed antallet af smittede vokser i de to modeller til tidspunktet t=162.

Uddrag

Her kan du se et uddrag af opgave 13.a

For at finde vinklen mellem bunden og en af siderne (vinklen er den samme for alle sider) findes vinklen mellem en normalvektor for det plan, bunden ligger i og en normalvektor for det plan, en af siderne ligger i.
Bundens plan har følgende ligning
α: z=0
En normalvektor til denne plan er derfor:
Definer: (n_α)=(0,0,1)
Af de fire mulige sider vælges siden OTC, som er indeholdt i planen β. n_β er en normalvektor til planen
Normalvektoren findes som krydsproduktet af to vektorer (OT) og (OC), som udspænder planen β. De to vektorer defineres ved at aflæse koordinater på skitsen: Definer: (OT)=(3,3,6) og Definer:(OC)=(0,6,0). Krydsproduktet udføres i WordMat:
(n_β )=(OT)×(OC)=(-36,0,18)
Normalvektoren defineres: Definer: (n_β )=(-36,0,18)
Følgende formel kan anvendes til bestemmelse af vinklen... Køb adgang for at læse mere

STX Matematik A 22. maj 2015 - Delprøven med hjælpemidler

[4]
Bedømmelser
 • 26-05-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  super fint - der kunne dog godt være gjort større brug af blyantsmetoden
 • 23-05-2016
  lort igen! ingen forklaringer til de skide opgaver, hvordan man udregner det!
 • 12-06-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  God til forberedelse af eksamen
 • 06-05-2016
  Fantastisk hjælp med gode mellemregninger og grafer