STX Matematik B 28. maj 2015 - Delprøven med hjælpemidler

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 2.g
  • Matematik B
  • 12
  • 25
  • 2484
  • PDF

Vejledende besvarelse: STX Matematik B 28. maj 2015 - Delprøven med hjælpemidler

Her finder du Studienets vejledende besvarelse af matematik STX B opgaver med hjælpemidler fra eksamenssættet fra 28. maj 2015.

I denne besvarelse kan du se to forskellige eksempler på det samme eksamenssæt. Forskellen er hvilket CAS-værktøj, der er blevet brugt. I det ene eksempel er der brugt WordMat, og i det andet er der brugt Maple™. Der er både brugt WordMat og Maple i eksempelbesvarelsen, så du kan vælge det CAS-værktøj, som du foretrækker.

Løsningerne til delprøven uden hjælpemidler kan du finde her STX Matematik B 28. maj 2015 - Delprøven uden hjælpemidler.

Der er i løsningen pædagogiske referencer til "Matematisk formelsamling stx/hf b" fra 2007. Grunden til, at vi medtager formelnumre i vores løsninger, er så du præcis kan se hvilken formel, der bruges i mellemregningerne. Formelnumrene bør ikke medtaget i elevbesvarelser.

Indhold

Opgave 7
a) Benyt tabellens data til at bestemme konstanterne a og b.
b) Benyt modellen til at bestemme den løbetid, en løber kan forvente at opnå i en halvmaraton, når løberens løbetid i testløbet er på 30 minutter.
Opgave 8
a) Tegn en skitse af trekant ABC, og bestem ∠A.
b) Bestem arealet af trekant ABC, og bestem længden af højden fra B.
Opgave 9
a) Bestem vægten af kloen, hvis hele krabbens vægt er 400 mg, og bestem vægten af hele krabben, hvis kloens vægt er 53 mg.
b) Hvor mange procent vokser kloens vægt med, når krabbens vægt vokser med 30%?
Opgave 10: f(x)=3·ln(x+1)-x^2
a) Bestem en ligning for tangenten til grafen for f i punktet P(0,f(0)).
b) Bestem monotoniforholdene for f.
Opgave 11: f(t)=0,0038t^4-0,42t^3+12,12t^2+24,13t+16,67
a) Tegn grafen for f.
b) Benyt modellen til at bestemme den alder hunkalkunen har, når den opnår sin maksimale vægt.
c) Bestem f'(10), og giv en fortolkning af dette tal.
Opgave 12: f(x)=x^2-6x+10 og g(x)=2x+3
a) Bestem arealet af M.
Opgave 13
a) Opstil en nulhypotese til at belyse, om antallet af kerner følger den biologiske model, og bestem de forventede værdier.
b) Afgør på et 5% signifikansniveau, om nulhypotesen kan forkastes.

Uddrag

Følgende er et uddrag af opgave 8.b i eksamenssættet.

Da vi kender alle sider og vinkler kan vi bestemme trekantens areal T vha. følgende formel (formel 29):
T=1/2·a·b·sinC=1/2⋅9⋅13⋅sin(30,79838)≈29,95309
Dermed er trekantens areal bestemt til T=30,0 afrundet til en decimal. (Husk at indsætte størrelser med så mange decimaler som muligt. Gradtallet skal ikke tages med når vinkel A indsættes i sinus-funktionen.)
For at bestemme længden af højden fra B, bruger vi at trekantens areal også kan bestemmes med formlen (side 22 i formelsamlingen):
T=1/2·h⋅g
Hvor h er længden af højden og g er længden af grundlinjen i trekanten. For højden fra B er AC grundlinje og vi får derfor følgende ligning, som vi løser med WordMat:
29,95309=1/2·h⋅13 → h=... Køb adgang for at læse mere

STX Matematik B 28. maj 2015 - Delprøven med hjælpemidler

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.