STX Matematik B 22. maj 2015 - Delprøven med hjælpemidler

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 2.g
  • Matematik B
  • 12
  • 28
  • 3045
  • PDF

Vejledende besvarelse: STX Matematik B 22. maj 2015 - Delprøven med hjælpemidler

Her kan du se Studienets vejledende besvarelse af opgaver med hjælpemidler fra eksamenssættet til matematik STX B fra 22. maj 2015.

I denne besvarelse kan du se to forskellige eksempler på det samme eksamenssæt. Forskellen er hvilket CAS-værktøj, der er blevet brugt. I det ene eksempel er der brugt WordMat, og i det andet er der brugt Maple™. Du kan vælge det CAS-værktøj, som du bedst kan lide, for der er både brugt Maple og WordMat i eksempelbesvarelsen.

Løsningerne til delprøven uden hjælpemidler kan du finde her STX Matematik B 22. maj 2015 - Delprøven uden hjælpemidler.

Der er i løsningen pædagogiske referencer til "Matematisk formelsamling stx/hf b" fra 2007. Grunden til, at vi medtager formelnumre i vores løsninger, er så du præcis kan se hvilken formel, der bruges i mellemregningerne. Formelnumrene bør ikke medtaget i elevbesvarelser.

Indhold

Opgave 7
a) Bestem de kumulerede frekvenser, og tegn en sumkurve for aldersfordelingen.
b) Bestem kvartilsættet, og bestem hvor stor en procentdel af københavnere over 55 år, der har taget en lang videregående uddannelse.
Opgave 8
a) Bestem længden af de skrå kanter AC og BC.
b) Bestem højden af bærerammen.
c) Bestem ∠D i trekant ACD.
Opgave 9
a) Bestem en forskrift for f.
b) Forklar betydningen af det fundne tal a.
c) Benyt modellen til at bestemme det tidspunkt, hvor antallet af internetopkoblede elektroniske apparater, som ikke er smartphones, overstiger antallet af smartphones.
Opgave 10
a) Opstil en nulhypotese, og undersøg, om nulhypotesen kan forkastes på et signifikansniveau på 5%.
Opgave 11: f(x)=(x^2-15)·e^-x
a) Bestem en ligning for tangenten til grafen for f i punktet P(0,f(0)).
b) Bestem monotoniforholdene for f.
Opgave 12
a) Bestem den faktiske muskelbelastning, når den oplevede muskelbelastning er 2.
b) Bestem, hvor mange procent den oplevede muskelbelastning øges med, når den faktiske muskelbelastning øges med 50%.
Opgave 13: f(x)=1/25·x^4-2x^2+25
a) Tegn en skitse af M, og bestem arealet af M.

Uddrag

Her er et uddrag af opgave 9.c

Vi definerer forskriften for f og g ved hjælp af WordMat
Definer:f(x)=1,048184·1,31078^x
Definer:g(x)=0,59x+6,5
Da tiden er større end eller lig 0 definerer vi også følgende betingelse:
Definer:x≥0
Hvornår antallet af internetopkoblede elektroniske apparater, som ikke er smartphones, overstiger antallet af smartphones kan beregnes ved først at indtegnes graferne for f og g i et koordinatsystem. Dette gøres med WordMat / Vis Graf / GnuPlot.
Ud fra graferne ses det at grafen for f ligger under grafen for g indtil et tidspunkt, hvor graferne krydser. Herefter ligger grafen for f over grafen for g.
For at bestemme tidspunktet for hvornår graferne krydser løses ligningen:
f(x)=g(x) → x=... Køb adgang for at læse mere

STX Matematik B 22. maj 2015 - Delprøven med hjælpemidler

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.