John Rawls: "A Theory of Justice" | Synopsis

  • HTX 3. år
  • Filosofi C
  • 7
  • 3
  • 953
  • PDF

John Rawls: "A Theory of Justice" | Synopsis

Dette er en en synopsis, som handler om den amerikanske filosof John Rawls og dennes bog "A Theory of Justice" med udblik til Anders Fogh Rasmussens "Fra socialstat til minimalstat".

Problemformulering
Vil et perfekt samfund være bygget op af disse grundprincipper? Hvorfor? Hvorfor ikke? Vil dette samfund være et retfærdigt samfund? Og ville principperne kunne spilles sammen i realiteten

Indhold

Indledning
Problemformulering
Metodeafsnit
Perspektivering
Kilder
Disposition

Uddrag

Indledning
John Rawls har skrevet en bog ”A Theory of Justice” som handler om ”kontraktteorien”. Denne teori omfatter ideen om, at forestille sig en oprindelig position, hvor mennesker skal indgå en kontrakt med hinanden, om indretning af samfundet. Disse mennesker skal forestille at befinde sig bag et uvidenhedslør, således at de ikke kender til deres fremtidige position i samfundet. De ved således ikke hvilke egenskaber de vil få. Herunder ved de fx ikke om de bliver født med et handicap eller som genial. Denne indretning af samfundet skal blot baseres på to grundprincipper. 1. Frihedsprincippet, hvor enhver skal have samme frihed og muligheder. Dvs. at en person der ikke har muligheden for at kunne klare sig selv skal have hjælp til dette. 2. Forskelsprincippet, som handler om at uligheder skal være rettet til, således at de er til størst mulige fordel for de dårligst stillede. Dette udgangspunkt kan bruges til at udvikle en teori om retfærdighed... Køb adgang for at læse mere

John Rawls: "A Theory of Justice" | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.