Dispositioner til Matematik årsprøve i 1.g

 • STX 1.g
 • Matematik A
 • Ingen givet
 • 22
 • 4610
 • PDF

Dispositioner til Matematik årsprøve i 1.g

Opgaven dækker alle hovedemner og underemner gennem hele 1.g.

Den indeholder også tegninger og beskrivelser til beviser af matematik formler. Denne opgave kan hjælpe alle gennem en årsprøve eller en eksamen alt er beskrevet til mindste detalje og derved kan alle forstå den, selv dem som ikke er specielt gode til matematik.

Alle emner er beskrevet i opgaven så det er lige meget om man har haft om pythagoras, statistik eller eksponentiel udvikling alt er der i.

Der er skrevet 23 sider matematik med tegne eksempler og alle de informationer man behøver for at bestå en matematisk eksamen.

Den hører med til årsprøve / matematik eksamen i 1.g.

Indhold

Spørgsmål 1 - Trigonometri.

Gør rede for definitionen af sinus og cosinus vha. enhedscirklen.
Beskriv formlerne for cosinus og sinus i en retvinklet trekant
Bevis Pythagoras sætning.


Spørgsmål 2 - Trigonometri.
Gør rede for definitionen af sinus og cosinus vha. Enhedscirklen – Se S. 1
Bevis sinusrelationen og formlen for arealet af en trekant.


Spørgsmål 3 - Trigonometri.
Gør rede for definitionen af sinus og cosinus vha. Enhedscirklen – Se S. 1 Bevis cosinusrelationen:


Spørgsmål 4 – Vækstmodeller.
Gør rede for hvad der forstås ved en lineær funktion f(x) = ax + b
Bevis hvordan man kan bestemme konstanterne a og b.


Spørgsmål 5 – Vækstmodeller.
Gør rede for hvad der forstås ved en eksponentiel udvikling f(x) = b * ax
Bevis hvordan man kan bestemme konstanterne a og b (se s. 126 – 131)

Spørgsmål 6 – Vækstmodeller.
Gør rede for hvad der forstås ved en eksponentiel udvikling f(x) = b * ax - Se s. 8.
Forklar hvad der forstås ved hhv. Fordoblings og halveringskonstant og bevis formlen for en af disse:

Spørgsmål 7 – Vækstmodeller.
Gør rede for hvad der forstås ved en potensudvikling f(x) = b * xa (Se s. 134 + 138)

Spørgsmål 8 – Funktioner.
Gør rede for hvad der forstås ved en funktion (se s. 162 – 171)
Giv en beskrivelse af de begreber som er vigtige at forstå, når man arbejder med funktioner (se s. 166 – 168)
Giv en karakteristik af nogle af de kendte funktionstyper (se s. 170 – 171)

Spørgsmål 9 – Polynomier (se . s 172 – 179)
Gør rede for hvad der forstås ved et andengradspolynomium, inddrag i den forbindelse beskrivelserne af a, c og d som I har arbejdet med i projektet ”Andengradspolynomier og andengradsligningen”
Forklar sammenhængen imellem et andengradspolynomium og andengradsligningen.

Spørgsmål 10 – Statistik (se s. 146 - 159)
Forklar med udgangspunkt i et eksempel om ikke-¬‐grupperede observationssæt; herunder stolpediagram og boksplot.
Forklar hvad der forstås ved deskriptorerne: middeltal, median samt nedre og øvre kvartil (se s. 147)


Spørgsmål 11 – Statistik (se s. 146 – 159)
Forklar med udgangspunkt i et eksempel om grupperede observationssæt; herunder intervalhyppighed, intervalfrekvens, histogram, middeltal, sumkurve og median.
Vis hvordan man ud fra sumkurven kan bestemme kvartilsættet.

Dispositioner til Matematik årsprøve i 1.g

[13]
Bedømmelser
 • 18-05-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  En struktureret opgave, der var meget behjælpelig i forbindelse med at løse opgaven videre selv.
 • 11-05-2016
  Givet af HF-elev på 1. år
  Den kunne godt være lidt mere ordentlig og ikke se så rodet ud. Men stadig super god opgave.
 • 10-06-2018
  Givet af HFe-elev på 2. år
  Det er mat B
 • 03-06-2016
  sad ds ads sd as as d qw qqwqqw