Noter

Her kan du læse nogle korte noter, som kan give dig et overblik over udviklingspsykologien. Du kan læse meget mere om de nævnte emner på de følgende sider i kompendiet.

Klassiske udviklingsteorier

  • De klassiske udviklingsteorier er ofte baseret på en tanke om udviklingsfaser, som mennesket skal gennemgå i en bestemt rækkefølge.
  • Den mest berømte klassiske udviklingsteori er Sigmund Freuds teori om den psykoseksuelle udvikling, som inddeler udviklingen i den orale fase, den anale fase, den ødipale fase, latensfasen og den genitale fase.
  • En anden indflydelsesrig udviklingsteori er Erik H. Eriksons teori om den psykosociale udvikling, som er inddelt i otte faser, der hver især er kendetegnet ved en indre kamp mellem to modsatrettede følelser.
  • Margaret Mahlers teori om den psykiske fødsel har fokus på de første år af menneskets liv, hvor det i følge Mahler opnår bevidstheden om at være et selvstændigt væsen.
  • Jean Piagets udviklingsteori har fokus på menneskets kognitive udvikling og er inddelt i fem faser, som beskriver niveauerne i menneskets evne til at tænke logisk og abstrakt.
  • Alle de ovennævnte faseteorier har haft en stor historisk betydning for udviklingspsykologien. De har dog også mødt kritik i nyere tid, blandt andet fordi forskningen har været kritisk overfor tanken om, at menneskets udvikling altid foregår i en række bestemte faser uanset dets omstændigheder.

Omsorg

  • Omsorg betyder, at der er nogen som tager sig af barnet
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind