Risiko og resiliens

På de følgende sider kan du få et overblik over de forskellige begreber og undersøgelser, som hænger sammen med risiko og resiliens. Grundlæggende set handler det om at undersøge, hvilke faktorer i opvæksten som øger sandsynligheden for psykiske problemer, og hvilke som reducerer den. 

Uddrag

Her kan du læse et uddrag fra siden om risikofaktorer.

Risikofaktorer i familien

Et barns familiesituation har enorm betydning for dets opvækst, og familien kan dermed gemme på nogle af de mest alvorlige risikofaktorer.

Her kan man først og fremmest sige, at enhver form for omsorgssvigt kan udgøre en risikofaktor, især hvis der er tale om omsorgssvigt af grov karakter. Nogle former for omsorgssvigt kan endda risikere at skade både barnets fysiske og psykiske udvikling, fx hvis barnet har været voldsomt underernæret i perioder, eller været udsat for voldelige overgreb.

Risikofaktorer i familien behøver dog ikke være relateret til omsorgssvigt. Det er også en risikofaktor, hvis forældrene fx har kort eller ingen uddannelse, eller hvis de er meget unge, fordi undersøgelser viser, at også disse faktorer kan øge sandsynligheden for, at barnet udvikler problemer. En anden hyppig risikofaktor kan være forældrenes skilsmisse, særligt hvis der også er psykiske konflikter mellem forældrene i tiden før og efter.  Endelig kan det også være en stor risikofaktor, hvis et barn mister et forælder eller en søsken i løbet af barndommen. 

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind