Resiliensfaktorer

Introduktion

Resiliensfaktorer (eller beskyttelsesfaktorer) er alle de faktorer under opvæksten, som kan være med til at reducere en persons risiko for at udvikle psykiske problemer. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at disse faktorer ikke automatisk forhindrer psykiske problemer, men blot reducerer risikoen for dem. Der kan altså også være tilfælde, hvor en person trods talrige resiliensfaktorer alligevel udvikler psykiske problemer.

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at resiliensfaktorer ofte har forbindelse til andre resiliensfaktorer, så der kan dannes en positiv kædereaktion, hvor én positiv påvirkning også fører til andre positive påvirkninger, som så tilsammen giver et mere resilient barn, som bedre kan undgå psykiske problemer. Et barn med høj IQ (resiliensfaktor) klarer sig måske særligt godt i skolen (endnu en resiliensfaktor), eller et barn med en tryg familiesituation (resiliensfaktor) vil også have lettere ved at finde gode sociale relationer i vennegruppe...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind