Social arv

Introduktion

Social arv er et begreb, som beskriver, hvordan en persons sociale omstændigheder under opvæksten kan bidrage til at påvirke personens udvikling i livet. Et typisk eksempel på social arv kunne fx være, hvis en person med lavtuddannede forældre også selv ender med at blive lavtuddannet. 

Man kan både tale om positiv og negativ social arv,…

...

Social arv i et psykologisk perspektiv

Hvis du bliver bedt om at arbejde med social arv i Psykologi, vil det normalt være med et særligt fokus på den såkaldte psykosociale arv

Her vil man blandt andet kunne undersøge, hvordan eventuelle psykologiske problemer hos forældrene ofte vil ende med at gentage sig hos deres børn, fordi de på en eller anden måde videregiver dem gennem opdragelsen. Det kunne fx være, hvis børn af voldelige forældre også selv udvikler voldelig adfærd, fordi de k…

...

Mønsterbrydere trodser den sociale arv

En mønsterbryder er en person, som trodser den sociale arv. Det vil sige, at personen formår at undgå psykiske problemer og få et velfungerende voksenliv på trods af en række negative påvirkninger i barndomsårene. Mønsterbrydere kaldes også for mælkebøttebørn. Dette sproglige billede kommer af, at mælkebøtten er stærk nok til at spire op gennem asfalt, ligesom mønsterbryderen er stærk nok til at opnå success trods hårde vilkår. 

I udviklingspsykologien har der ofte været stor interesse for at studere mønsterbrydere, fordi man gerne vil forstå, hvilke resiliensfaktorer der hjælper den med at bryde den sociale arv. Det er værdifuld viden i et samfundsperspektiv, fordi det kan give bedre mulighed for at hjælpe andre udsatte børn og unge. 

Flere psykologiske undersøgelser peger på, at en af de vig…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind