Mahler og den psykiske fødsel

Introduktion

Den østrigske psykiater Margaret Mahler (1897-1985) har formuleret en faseteori med fokus på, hvordan barnets ‘psykiske fødsel’ foregår - d.v.s. hvordan det får en opfattelse af sig selv som et menneske, der er forskelligt fra andre mennesker.

Mahlers teori er baseret på en tanke om, at der gennem et barns opvækst er en grundlæggende konflikt mellem to modsatrettede ønsker. På den ene side længes barnet efter selvstændighed og uafhængighed, men på den anden side længes barnet også mod den tætte symbiose mellem sig selv og moderen, som det oplevede i den første tid efter fødslen. Disse to kræfter trækker i hver sin retning, og faserne i barnets udvikling er baseret på, hvornår hver kraft dominerer.

De seks faser i småbarnets udvikling

Mahlers teori inddeler barnets psykiske udvikling i seks faser. I modsætning til fx Freud og Erikson er Mahler kun interesseret i at studere detaljerne i småbarnets udvikling, så hendes faseteori er derfor fokuseret på menneskets tre første leveår. I følge Mahler er det nemlig i disse år, at vi ser den psykiske fødsel, hvor barnet bliver bevidst om sin egen identitet som selvstændigt væsen.

De fleste af faserne er defineret ud fra, hvordan b...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind