Begreber

Affektiv afstemning

Begreb, som Daniel Stern anvender i sin teori om selvets udvikling. Affektiv afstemning betyder, at selv spædbørn i den før-sproglige alder kan udføre nonverbal kommunikation med andre ved at afspejle de følelser, som de aflæser i den andens ansigtsudtryk, tonefald og kropssprog. 

Aggression

Aggression er et karaktertræk, som ofte har været genstand for psykologiske studier. Hos børn skelner man typisk mellem instrumentel aggression og fjendtlig aggression. 

Instrumentel aggression er aggression som barnet ikke bevidst anvender, men som blot sker i forbindelse med at barnet prøver at opnå noget andet. Fx hvis de skubber et andet barn til side for at få fat på et stykke legetøj. Fjendtlig aggression er aggression, hvor barnet bevidst prøver at påføre smerte eller gøre ofret ked af det.

Hvis et barn udviser aggression i usædvanlig vedvarende eller voldsom grad, kan det fx skyldes omsorgssvigt eller andre problemer i forhold til opdragelsen.

Empati

Empati er evnen til at udvise medfølelse med andre. Nyere psykologisk forskning peger på, at børn allerede fra en meget tidlig alder er i stand til at spejle følelserne hos de personer, de kigger på. I starten kan de dog blive forvirrede af, om følelserne tilhører dem selv eller andre. 

Psykologen Martin Hoffmann skelner mellem egocentreret empati og ikke-egocentreret empati. Egocentreret empati er spædbarnets tidlige empatifølelser, hvor det stadig forveksler den andens følelser med sine egne. Ikke-egocentret empati opstår, når barnet fors...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind