Beviser

Oversigt over beviser

Herunder kan du se en liste over vores beviser inden for trigonometri. Du kan fx bruge beviserne, når du forbereder dig til mundtlig eksamen.

Ekstra forklaringer i beviserne

De fleste af beviserne indeholder en række omskrivninger af matematiske udtryk eller ligninger. Vi har tilføjet nogle ekstra forklaringer til omskrivningerne, som du kan finde ved at holde musen over de lighedstegn og pile, hvor der er en blå stiplet linje under. Herunder kan du se et eksempel: