Ligebenede, ligesidede og ensvinklede trekanter

Ligebenede trekanter

Definition. Ligebenet trekant.

En trekant, hvor to af siderne er lige lange, kaldes en ligebenet trekant.

I en ligebenet trekant er de to vinkler, der ikke ligger mellem de lige lange sider, lige store. På figuren herover er AB og BC lige lange, dvs. at ∠A og ∠C er lige store:

A = ∠C

Eksempel

Herover ses en trekant ABC. Vinkel A i trekanten er 40°. Vi vil bestemme vinkel B og vinkel C.

Vi aflæser på figuren, at |AB| = 7 og |AC| = 7. Da siderne AB og AC er lige lange, så er trekanten ligebenet. Dermed er ∠B = ∠C.

Vi benytter vinkelsummen i en trekant til at bestemme ∠B:

 A + ∠B + ∠C=180°
 ⇓    
 40° + ∠B + ∠C=180°
 ⇓    
 B + ∠C=140°
 ⇓    
 2∠B=140°
 ⇓    
 B=70°

Vinkel B er 70°. Da ∠B = ∠C, så er vinkel C også 70°.

Ligesidede trekanter

Definition. Ligesidet trekant.

En tr

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind