Eksamen

På eksamenssiderne kan du få hjælp til at forberede dig på skriftlig og mundtlig eksamen:

Du kan læse mere om skriftlig og mundtlig eksamen i Matematik i eksamensvejledningerne.

Her er et uddrag af siden Bevis for cosinusrelationerne:

Punktet, hvor højden h og forlængelsen af siden c skærer hinanden, kaldes D. Afstanden fra B til D kalder vi x.

Da vinkel D er ret, så er trekant ACD vinkelret. Ifølge Pythagoras' sætning er

b^2 = (x+c)^2 + h^2

Vi omskriver ligningen ved hjælp af en kvadratsætning:

b^2 = (x+c)^2 + h^2
   
  = x^2 + c^2 + 2xc + h^2

For at kunne omskrive ligningen yderligere, så skal vi erstatte x og h med nogle udtryk, hvor hverken x eller h indgår.

Vi benytter, at trekant BCD også er retvinklet, dvs. at

x^2 + h^2 = a^2

Dermed kan vi omskrive ligningen b2 = x2 + c2 + 2xc + h2 yderligere:

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind