Cosinus- og sinusrelationerne

Sinusrelationerne

Sætning. Sinusrelationerne.

I en vilkårlig trekant ABC er

\frac{a}{\sin(A)} = \frac{b}{\sin(B)} = \frac{c}{\sin(C)}

Dermed er

\frac{\sin(A)}{a} = \frac{\sin(B)}{b} = \frac{\sin(C)}{c}

Da a er den modstående side til vinkel A, b den modstående side til vinkel B og c den modstående side til vinkel C, så fortæller sinusrelationerne, at der er det samme forhold mellem siderne og sinus til vinklerne i en trekant.

Vi beviser sinusrelationerne på siden Bevis for sinusrelationerne.

Sinusrelationerne benyttes typisk til at bestemme vinkler og sidelængder i en trekant, hvor vi kender to vinkler og længden af én side. Fx kan vi bestemme a, hvis vi kender ∠A, ∠B og b.

Sinusrelationerne kan også bruges til at bestemme en vinkel i en trekant, når vi kender længden af to sider og den modstående vinkel til den ene af de to sider. Fx kan vi bestemme vinkel A, hvis vi kender a, b og ∠B.

I nogle tilfælde får vi to løsninger, når vi bestemmer en vinkel: en stump vinkel og en spids vinkel. I så fald er vi nødt til at vide om vinklen er stump eller spids for at kunne bestemme vinklen i trekanten.

Eksempel: Bestem a

 

Figuren herover viser trekant ABC, hvor c = 4, ∠A = 30° og ∠C = 50°.

Vi benytter sinusrelationerne til at bestemme a:

\frac{a}{\sin(A)} = \frac{c}{\sin(C)}

Vi indsætter c = 4, ∠A = 30° og ∠C = 50°:

\begin{align*} && \frac{a}{\sin(30\degree)} &= \frac{4}{\sin(50 \degree)} \\ \Downarrow &&& \\ && a &= \frac{4}{\sin(50 \degree)} \cdot \sin(30 \degree ) \\[0.5em] &&&\approx 2,61 \end{align}

Længden af siden a er 2,61.

Eksempel: Bestem ∠B

Figuren herover viser en skitse af trekant ABC. Længden af siderne a og b er

a = 8

b = 9

Vinkel A er 62°, og vinkel B er stump. V...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind