Trekantsberegninger

Når vi kender mindst tre vinkler/sidelængder i en trekant, herunder mindst én sidelængde, så kan vi bestemme de ukendte vinkler og sidelængder. Hvilke beregninger vi kan foretage, afhænger af hvilke oplysninger vi har, og hvilken type trekant vi arbejder med.

Retvinklet trekant

Når vi arbejder med en retvinklet trekant, så kan vi benytte Pythagoras' sætning og formlerne for cosinus, sinus og tangens i en retvinklet trekant.

Vi kan benytte Pythagoras' sætning til at bestemme længden af en side, når vi kender længden af de to andre sider. Du kan se et eksempel på siden Pythagoras' sætning.

Formlerne for cosinus, sinus og tangens kan benyttes til at bestemme vinkler og længden af sider. Hvilken formel vi skal bruge, afhænger af hvilke vinkler og sidelængder, vi allerede kender. Du kan se en række eksempler på siden Cosinus, sinus og tangens.

Vilkårlig trekant

Når vi arbejder med en vilkårlig trekant, så kan vi benytte cosinus- og sinusrelationerne til at bestemme vinkler og længden af sider.

Cosinusrelationerne kan benyttes til at bestemme en vinkel ud fra længden af siderne. Cosinusrelationerne kan også benyttes til at bestemme længden af en side, hvis vi kender længderne af de to andre sider og størrelsen af en af vinklerne.

Sinusrelationerne kan benyttes til at bestemme en vinkel eller længden af en side, hvis vi kender en vinkel og længden af den modstående side samt endnu en vinkel eller længden af endnu en side.

Du kan se en række eksempler på siden Cosinus- og sinusrelationerne.