Noter

Vinkler og sider i en trekant

  • To linjestykker danner en vinkel, hvis de skærer hinanden. Punktet, hvor linjestykkerne skærer hinanden kaldes vinklens toppunkt, mens linjestykkerne kaldes vinklens vinkelben.
  1. Ud fra toppunktet: Vinklen gives samme navn som toppunktet. Fx kalder vi vinklen markeret på ovenstående figur for ∠B, fordi toppunktet hedder B.
  2. Ud fra toppunktet og vinkelbenene: Vinklen navngives med tre bogstaver. Første bogstav henviser til et punkt på det ene vinkelben, det næste til toppunktet og det sidste til et punkt på det andet vinkelben. Fx kan vi kalde vinklen markeret på ovenstående figur for ∠ABC. Rækkefølgen af bogstaverne er vigtig. Fx er ∠ABC vinklen mellem linjestykkerne AB og BC, mens ∠BCA er vinklen mellem linjestykkerne BC og AC.
  • I en retvinklet trekant kaldes de to korteste sider kateter, mens den længste side kaldes hypotenusen.

Vinkelsum i en trekant

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind