Analyse

Det er en central opgave i SSO at analysere uanset faget. Derfor vil din opgaveformulering altid rumme spørgsmål på et analyserende niveau, hvor du skal bruge en faglig metode til typisk at undersøge et empirisk materiale. Det kan formuleres på mange måder, så kravet om analyse kan fx hedde forklar, sammenligning, udred, bevis, udled, undersøg, karakterisér osv. Derudover kan vi betragte afprøvninger, forsøg og eksperimenter som en type af analyse, idet de altid vil rumme en analyserende efterbehandling. Men hvordan skriver du en god analyse? Det fortæller vi dig her.

Hvad er det at analysere?

Der er selvfølgelig store forskelle på, hvordan fagenes analytiske niveau ser ud, men det at lave analysen målrettet, bruge faglige metoder på noget empirisk og dokumentere dine pointer er fæl...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind