Opgavens længde

Hvor lang skal min SSO være?

En SSO skal være på 10-15 normalsider. En normalside er 2400 anslag incl. mellemrum. Det er dog kun teksten i selve opgaven og resuméet, der indgår i sidetallet. Forside, indholdsfortegnelse, figurer, illustrationer, tabeller, noter, litteraturliste og bilag tæller ikke med.

Det er vigtigt, at du overholder kravene til omfang. Hvis du afleverer en opgave, som er kortere end 10 sider, så vil du typisk ikke have fået en ordentlig dybde i din besvarelse. Hvis du skriver mere end 15 sider, så har du ikke formået at afgrænse din besvarelse. Begge dele vil tælle markant ned i vurderingen af din opgave.

Hvis du har sider med fx matematiske beregninger eller beviser, skal du optælle dem i forhold til, hvor meget de fylder på siden og ikke s...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind