Opbygning

Her får du hjælp til at opbygge og skrive din SSO, den større skriftlige opgave på HF. På de næste sider følger vi dig trin for trin gennem din opgaves forskellige dele. Du kan bruge vejledningen fra start til slut i din skriveproces, eller du kan udvælge konkrete sider, som giver dig målrettet hjælp til dele af din opgave.

Hvilke afsnit skal med i din SSO?

Du skal bygge din SSO op med disse afsnit:

  • Resuméet skal give et overblik over dine spørgsmål, undersøgelser og konklusioner.
  • Indledningen introducerer emnet for læseren og forklarer, hvad du vil undersøge i opgaven, og hvordan du vil gribe det an.
  • Redegørelsen giver grundlæggende viden om de spørgsmål, du arbejder med.
  • Analysen er selve din undersøgelse, hvor du skal anvende faglige metoder på opgavens empiri.
  • Diskussionen eller vurderingen skaber ny viden om emnet på baggrund af din redegørelse og analyse.
  • Konklusionen besvarer opgaveformuleringen.

Selvom afsnittene skal følge denne rækkefølge i opgaven, behøver din skriveproces ikke at begynde med indledningen og slutte med konklusionen. Faktisk kan det tit være en fordel at skrive afsnittene i anden rækkefølge.

Ud over de grundlæggende afsnit, skal opgaven også have forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og måske bilag. Disse dele kommer vi naturligvis også ind på.