Formalia

Her får du hjælp til de formelle krav til din SSO.

Først ser vi på kravene til længden af din SSO. Vi viser dig, hvad der skal tælles med, og hvordan du let tæller op i Word. Vi kommer også med gode råd til dig, hvis du skal skære ned eller har for lidt stof.

Derefter vil vi se på, hvordan du skal bruge citater og kildehenvisninger i opgaven. Du får en grundig vejledning, som bygger på konkrete eksempler. Vi viser dig også, hvordan du kan bruge de automatiske funktioner i Word. Det tæller rigtig meget i bedømmelsen af din opgave, at du anvender citater og henvisninger korrekt. Desværre laver mange elever fejl netop i dette, men følger du vores vejledning, er du sikker på at gøre det rigtigt.

Til sidst får du en tjekliste til din SSO, som du kan bruge til at sikre dig, at du har levet op til alle kravene.