Forberedelsen af din SSO

På andet år af HF skal du skrive den Større Skriftlige Opgave (SSO). Skriveperioden ligger i fjerde semester af uddannelsen, hvor du får én uge fri til at skrive din opgave. Men forarbejdet til opgaven begynder meget tidligere. Seks uger inden skriveugen skal du vælge fag og emne, og derefter kommer en periode, hvor du får vejledning og forbereder dig på at skrive selve opgaven.

I denne sektion ser vi på hele forberedelsen af SSO. Først får du hjælp til valget af fag og emne. Så kigger vi på materialer og informationssøgning. Her får du gode råd om at finde relevant litteratur og kildemateriale.

Vi ser også på vejledningen. Hvordan skal du bruge vejlederne på den bedste måde? Hvilke krav vil vejlederne stille til dig? Hvordan forbereder du dig bedst til møderne?

Til sidst får du et eksempel på, hvordan du kan styre dit arbejde fornuftigt ved at opstille en tidsplan.   

Jo flere kræfter du lægger i forarbejdet, jo mere indflydelse har du på den opgaveformulering, du bliver præsenteret for i skriveugen. Får du en opgaveformulering, som du er forberedt på, får du den bedste start på opgaven.

Har du lavet et godt forarbejde, vil du også have lettere ved at sætte dig til tasterne og skrive opgaven, fordi du med forarbejdet får baggrundsviden og overblik på plads i forholdet til emnet.

Bemærk: En opgaveformulering bliver på nogle skoler kaldt en problemformulering, og et emne bliver på nogle skoler kaldt for et område. Vi vil i denne vejledning benytte ordene opgaveformulering og emne.