Diskussion eller vurdering

SSO har stort set altid et afsnit, hvor du skal vurdere eller diskutere på baggrund af dine undersøgelser i redegørelsen og analysen. Du vil kunne se kravene til indholdet af afsnittet i din opgaveformulering. Vurdering eller diskussion ligger på det højeste taksonomiske niveau, og afsnittet tæller derfor højt i bedømmelsen af din opgave. Her ser vi på, hvordan du skriver en god diskussion eller vurdering.

Sådan skriver du en god diskussion eller vurdering

I en diskussion eller vurdering skal du se emnet og dit eget arbejde oppefra. Formålet er altid at overveje og eventuelt nuancere arbejdet. På den måde kan du vise en høj grad af selvstændighed

Du skal skrive din diskussion eller vurdering med en faglig stemme. Det betyder, at du skal være objektiv. Ved at fremlægge synspunkter, argumenter og fakta loyalt og neutralt, skal du vise din indsigt i emnet, ikke din egen holdning.

De fleste opgaveformuleringer stiller helt konkrete krav til indholdet i diskussion eller vurdering. Dem skal du selvfølgelig sætte dig grundigt ind i. Her er et eksempel:

Diskutér hvad Corona-krisen har betydet for danskernes evne til at skabe dialog og gensidig forståelse. Inddrag pointer fra din redegørelse og analyse i diskussionen. 

Diskussion og vurdering er som regel tæt knyttet til opgavens overordnede problemstilling. Derfor må de ikke være løsrevet fra din redegørelse og analyse, men skal bygge videre på dine resultater og pointer. 

Redegørelsen i eksemplet handlede om Habermas teori om system- og livsverden, mens analysen bestod af en diskursanalyse af to politiske tekster samt en kvalitat...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind