Matematisk udledning af pufferligningen

Kemi B og A + Biotek A.

Sådan udleder du pufferligningen matematisk 

Vi vil nu se, hvordan man matematisk udleder pufferligningen. Vi siger, vi har en svag syre (S) og dens korresponderende base (B). Syren og basen indgår i denne ligevægtsreaktion:

S(aq) + H2O(l)   ⇌  B(aq) + H3O+(aq)

Ligevægtsudtrykket for denne reaktion ser således ud:

K_s=\frac{[B]\cdot [H_3O^{+}]}{[S]}

Vi opskriver nu højresiden af ligningen på en lidt anden måde:

K_s=\frac{[B]}{[S]} \cdot [H_3O^{+}]

Vi tager 10-talslogaritmen på begge sider af lighedstegnet:

\mathrm{log} K_s=\mathrm{log} \left ( \frac{[B]}{[S]} \cdot [H_3O^{+}] \right )

Vi benytter en logaritmeregneregel på højre side og får:

\mathrm{log} K_s=\mathrm{log} \left ( \frac{[B]}{[S]} \right )+\mathrm{log}\left ( [H_3O^{+}] \right )

Vi flytter nu log(Ks) over på højre side og log([H3O+]) over på venstre side af lighedstegnet (hvorved disse led skifter fortegn):

-\mathrm{log} \left ( [H_3O^{+}] \right ) =-\mathrm{log} K_s+ \mathrm{log} \left ( \frac{[B]}{[S]} \right )

Vi genkender nu venstresiden, -log([H3O+]), som selve definitionen på pH, og på højresiden genkender vi -log(Ks) som definitionen på pKs. Vi  kan derfor sk...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind