Bjerrumdiagrammer

Kemi A + Biotek A.

Hvad er et Bjerrumdiagram?

Enhver syre (S) har en korresponderende base (B). Hvor stor en procentdel, der befinder sig på syreformen (S), og hvor stor en procentdel, der befinder sig på baseformen (B), afhænger af pH. Et Bjerrumdiagram viser, hvor stor en procentdel der er på syreformen (S), og hvor stor en procentdel der er på baseformen (B).

Der gælder følgende om fordelingen mellem syreform og baseform:

  • Når pH=pKs, er der lige så meget på syreform som på baseform (50% af hver)
  • Når pH er mindre end pKs (pH<pKs), er der mest på syreformen
  • Når pH er større end pKs (pH>pKs), er der mest på baseformen

Sådan ser et Bjerrumdiagram ud

Et Bjerrumdiagram er en graf, der viser syrebrøken, xs, som funktion af pH:

Ud ad x-aksen har vi pH, og op ad y-aksen har vi syrebrøken, xs. 

Forskriften for grafen for et Bjerrumdiagram ser således ud:

  x_s=\frac{1}{10^{pH-pK_s}+1}

Vi kan se på forskriften, at syrebrøken, xs, er en funktion af pH-værdien.

Forstå et Bjerrumdiagram

Placeringen af grafen for Bjerrumdiagrammet afhænger af pKs

Hvor grafen for Bjerrumdiagrammet er placeret, afhænger af pKs. Vi ser først, hvor grafen for Bjerrumdiagrammet for CH3COOH/CH3COO- er placeret, og derefter hvor grafen for Bjerrumdiagrammet for NH4+/NH3 er placeret.

Ethansyre (CH3COOH) har en pKs-værdi på 4,76. Vi indsætter pKs=4,76 i forskriften for Bjerrumdiagrammet:

x_s=\frac{1}{10^{pH-\boldsymbol{4,76}}+1}

Tegner vi grafen for denne forskrift, får vi Bjerrumdiagrammet for syren CH3COOH og dens korresponderende base, CH3COO-:

Ammoniumionen (NH4+) har en pKs-værdi på 9,25. Vi indsætter pKs=9,25 i forskriften for Bjerrumdiagrammet:

x_s=\frac{1}{10^{pH-\boldsymbol{9,25}}+1}

Tegner...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind