Syrestyrke

Kemi B og A + Biotek A.

Hvad er syrestyrke?

Syrestyrken beskriver, hvor god en syre er til at afgive en hydron (H+). Nogle syrer er stærke og er dermed gode til at afgive en hydron (H+). Andre syrer er svage og er dermed mindre gode til at afgive en hydron (H+). 

Definitionen på syrestyrke tager udgangspunkt i, hvor god syren (S) er til at afgive en hydron (H+) til vand:

S(aq) + H2O(l)   ⇌  B(aq) + H3O+(aq)

S symboliserer syre. Når syren (S) har afgivet en hydron til H2O, bliver syren (S) til sin korresponderende base (B).

Ligevægtsudtrykket for ovenstående reaktion ser således ud:

\mathrm{K_s}=\mathrm{\frac{[B]\cdot [H_3O^{+}]}{[S]}}

Ligevægtskonstanten for reaktionen, Ks, kaldes også for syrens styrkekonstant. Bemærk at der er tilføjet et s til denne ligevægtskonstant, Ks. Dette s står for syre. Det gælder generelt, at jo stærkere syren er, jo større er dens styrkekonstant, Ks

  • Stærke syrer har meget store styrkekonstanter (Ks), fordi de er rigtig gode til at afgive en hydron (H+).
  • Svage syrer har meget små styrkekonstanter (Ks), fordi de er mindre gode til at afgive en hydron (H+).

Man kan omregne styrkekonstanten (Ks) til en såkaldt pKs-værdi på følgende måde:

\mathrm{pK_s}=-\mathrm{log(K_s)} 

pKs-værdien kan, ligesom styrkekonstanten (Ks), bruges til at vurdere styrken af en syre. Det gælder, at jo lavere pKs-...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind